Paul Müller

Paul R. C. Müller blev født 1/1 1869 i Frankfurt an der Oder.1

Fra ca 1885 var han ansat hos Th. Spelling. Ved folketællingen 1890 boede han hos Th. Spellings familie og var fotografbestyrer.
Han blev i 1895 medlem af Dansk Fotografisk Forening, han var på det tidspunkt bestyrer af Henning Jensens atelier i København. Her var han til han til 1899.
I april/maj 1899 blev han som fotograf i Rønne medlem af Dansk Fotografisk Forening, han havde da overtaget Th. Spellings atelier.1

Hans forretning blev overtaget af Augusta Schou, da han i 1906 flyttede til København og fik atelier på Vesterbrogade 34. Atelieret på Vesterbrogade drev han til ca. 1915.1


Datering
Paul Müller nummererede sine fotos, men hans protokoller er desværre ikke bevaret.
Nedenstående graf er til datering af Paul Müllers visitkortfotos. Han må have overtaget efter Th. Spelling ved dennes død 9/2 1899.
Endnu kender jeg ikke den præcise dato for hans stop som fotograf i Rønne, men det må have været efteråret 1906.
Knækket på kurven er foto nr 19949, på det er datoen 7/8 '02 skrevet.

Eksempler på kartoner, visitkortfotos

Kartontype 1
Foto nr 18102.2
Kartonen hvor der på forsiden står 'Th. Spellings Eftf' ser ud til primært at have været brugt i starten. Der kan dog ikke siges noget entydigt om det.

Kartonen ses også i lysere grå og beige kulører, eller hvor teksten på forsiden er trykt, ikke præget.

Kartontype 2
Foto nr 21257.3
På denne karton er 'Th. Spellings Eftf' mindre fremtrædende på bagsiden, og helt fraværende på forsiden.

Forsiden er altid præget, aldrig trykt.

Kartontype 3
Paul Müller fik sølvmedalje i 1906, kort før han rejste til København.

Dette foto3 er desværre uden nummer! Datoen 31/8 '06 er skrevet på det.
De eneste nummererede kartoner af denne type jeg indtil videre har set, har nr 25463 og 25550.

Denne karton, som bortset fra medaljen er identisk med kartontype 2, har altså kun været kortvarigt i brug i slutningen af Paul Müllers tid.
Her ses en forstørrelse af medaljen fra bagsiden af kartontype 3.

Eksempler på kartoner, kabinetfotos

Kartontype 1
Foto nr 1322.4
Identisk med kartontype 2 for visitkortfotos.

Kartontype 2, København
Foto3 uden nummer fra Paul Müllers tid på Vesterbrogade.

Både for- og bagside har billede af medaljen fra 1906.

Herunder ses nederste del af forsiden, guldtrykket er slidt næsten af.


Her ses den bygning hvor Paul Müller havde atelier på Lille Torv i Rønne.


Kilder
1). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
2). Lokalarkivet i Vestermarie
3). Lokalarkivet i Aakirkeby
4). Købt i Olsker Antik, efteråret 2009


© Philip Holm Kofoed 2008-2014