Th. Spelling


Thor Spelling blev født 1/7 1837 i Rønne. Han døde 9/2 1899 i Rønne.1

Han fik borgerskab som malermester 29/4 1867 og næringsbevis som fotograf 5/11 1884.2
Han var fotograf i Rønne fra midten af 1860'erne, først i Krystalgade og siden på Lille Torv.

Hans tidligere bestyrer Paul Müller overtog hans atelier.

Datering

Selv om der på flere af Spellings kartoner er trykt 'Etableret 1863', så er han muligvis først startet i 1865. Dette er da også trykt på mange kartoner.
Thor Spelling må have haft et nummersystem til sine fotos. Hans efterfølger, Paul Müller, starter ved nummer ca. 17000, det laveste nummer jeg har set fra Paul Müller er nummer 17619. Indtil videre er det højeste nummer jeg har set fra Th. Spelling 14835.
Dog er der kun skrevet nummer bag på ganske få af Th. Spellings fotos, i hvert fald af de fotos jeg har set. Jeg er meget interesseret i ethvert foto fra Th. Spelling, hvor der er skrevet nummer på kartonen. Især hvis det pågældende foto kan dateres ret præcist.
Der er brugt flere forskellige kartoner, men endnu har jeg set for få, især med daterede fotos, til at datering ud fra kartonen kan gøres særlig nøjagtig.


Eksempler på kartoner

Kartontype 1:
Dette foto3 er højst sandsynligt fra Spellings tidligste tid.
Adressen på kartonen er Krystalgade, hvor han må have været i kort tid.
Et foto fra G. Stöckel af samme kvinde som hende på dette billede, har nr 119. Dette giver altså en ca datering på 1865.

Personerne er ukendte, men har en relation til Laurits Jensen Kofoed (1856-1944) fra Knudsker, da billedet er fundet i et album der har tilhørt ham.
Her ses trykket fra bagsiden i større format.

Kartontype 2:
Dette billede4 er samme karton som ovenstående, men her er adressen 'Lille Plads' (Lille Torv), i stedet for Krystalgade.

Her ses trykket fra bagsiden i større format.

Kartontype 3:
En variant af kartontype 2, det er den eneste karton5 jeg har set, hvor Spelling også nævner at han er maler.
Her ses trykket fra bagsiden i større format.

Kartontype 4:
Om det er Spelling selv der har skrevet på denne karton6 vides ikke.
På andre kartoner af denne type er der intet skrevet.


Kartontype 5:
Denne karton4 har jeg kun set i dette ene eksemplar.


Kartontype 6:
Denne karton6 er sandsynligvis senere end de ovenstående.
Kartonen findes også i sort med guldtryk.

Kartontype 7:
Denne karton6 er en variant af kartontype 6.

Kartontype 8:
Denne karton6 er tydeligvis senere 1888. Bemærk telefonnummeret!
Rønne Telefonselskab blev stiftet i november 1888, og Spelling er med på den første liste over abonnenter i 1889.

På denne kartontype står der altid 'Etableret 1865'.

To andre billeder på denne kartontype har numrene 4470 og 5590.

Kartontype 9:
Foto nr 6923.5
Her er også telefonnummer, samt teksten 'Forretningen er grundlagt 1865'.

Kartontype 10:
Denne kartontype3 er en af de seneste.
På nogle kartoner af denne type er trykt 'Etableret 1863', på andre 'Etableret 1865'!

Et andet foto på denne kartontype har nr 12671.

Klik her for at se bagsiden i stort format.

Manden på billedet er Hans Christian Kofoed (25/6 1861 - ) fra Knudsker.

Kartontype 11:
Foto nr 14682.4
Denne kartontype er ret sikkert den seneste.

På denne type karton er altid trykt 'Etableret 1863'.
Kartonen er identisk med kartontype 10, bortset fra at der nu står 'Pladen opbevares' under Rønne.

Laveste nummer jeg har set på denne kartontype er 14281, højeste nr 14835.

Klik her for at se bagsiden i stort format.Kilder

1). Kirkebogen for Rønne
2). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
3). Egne fotos
4). Kjeld Holm Hansen, Rønne
5). Lokalarkivet i Vestermarie
6). Lokalarkivet i Aakirkeby


© Philip Holm Kofoed 2008-2014