Augusta Schou

Julie Augusta Schou blev født 30/7 1857 i Rønne. Hun døde 22/11 1949 i Rønne.1

Hun boede fra ca 1882 til november 1906 i København, her arbejdede hun bl.a. hos Johan Crone og R. Schnitger på Østergade 24.2

Hun vendte tilbage til Rønne hvor hun sidst i 1906 overtog Paul Müllers atelier på Lille Torv. Hun fik næringsbrev som fotograf 3/12 1906.3
Det ser ud til at hun har fortsat Paul Müllers pladenummerering. Det højeste nunmmer på et visitkortfoto af Paul Müller som jeg har set er 25550. Det laveste nummer fra Augusta Schou er 25992.

Ved folketællingen i 1916 er Augusta Schou gift med tidl. klædefabrikant Jens Johan Tholander4 (21/6 1850 - 18/2 19291). Han havde været gift 2 gange før, hans anden kone døde 29/4 1912. Augusta Schou og Jens Johan Tholander må altså være blevet gift mellem 1912 og 1916, men det er ikke lykkedes mig at finde deres vielsesdato.
Hun blev efterfulgt som fotograf af Ad. Møller.

Se flere fotos af Augusta Schou her.

Datering

Augusta Schou nummererede sine fotos, men hendes protokoller er desværre ikke bevaret!
Nedenstående diagram er til datering af Augusta Schous visitkortfotos. Endnu kender jeg ikke den helt præcise dato for Augusta Schous overtagelse af Paul Müllers atelier, så jeg har her brugt datoen 1/12 1906 og pladenummer 25700. Jeg hører meget gerne om det, hvis nogen har visitkortfotos med nummer lavere end 25992.
Jeg er også interesseret i oplysninger om visitkortfotos fra Augusta Schou med nummer højere end 41952. Dette nummer er sammen med datoen 1/2 1916 brugt som data for Augusta Schous ophør som fotograf.
Knækket på kurven er foto nr 30173. På bagsiden af det er en håndskrvet hilsen dateret 1/1 1910. Billedet er måske ikke taget på denne dato, men inden for de forrige par måneder. Der passer også fint med at min farfar på foto 30149 herunder er ca 1 år.

Hvis man ikke kan tyde nummeret på kartonen (eller der intet er), så kan man for visitkortfotos gå ud fra at det er fra perioden 1906-ca 1910 hvis der på bagsiden er tryk med Augusta Schous navn og adresse mv.
Hvis der ikke er noget trykt på bagsiden, så er billedet givetvis fra perioden ca 1910-1916.
Det grå område i diagrammet viser overgangen fra kartoner med tryk på bagsiden, til dem uden.


Eksempler på kartoner

Kartontype 1:
Foto nr 30149.5
Denne kartontype ser ud til at have været i brug indtil ca. 1910. Den ses i beige og lysegrå nuancer. Forsiden er præget, ikke trykt.

Fotoet er af Elsebeth Marie Hansdatter (17/4 1837 - 19/8 1922), på skødet af hende Thomas Vilhelm Kofoed (1/10 1908 - 10/12 1998), på bordet Karen Marie Kofoed (4/7 1907 - 10/4 1994). De var hhv. min tipoldemoder, min farfar og hans storesøster.

Kartontype 2:
Foto nr 30726.6
Denne kartontype har været kortvarigt i brug ved overgangen fra kartontype 1 til 3.
Denne karton er identisk med kartontype 1, bortset fra at bagsiden er brunlig, og at forsiden er med guldtryk.

Numrene på kartoner af denne type er i intervallet ca. 30700 til ca. 31400.

Kartontype 3:
Foto nr 36098.5
Denne kartontype ser ud til at have været i brug fra ca. 1910. Den er altid i brunlige nuancer.

Markus Karl Kofoed (20/2 1900 - 2/1 1989), min farfars halvbroder.

Til venstre ses et forstørret udsnit af kartonens bagside, fra kartonerne før ca 1910.
Det er ikke Augusta Schou, men hendes forgænger Paul Müller der er 1906 har vundet sølvmedaillen. Hvor og for hvad præmien skulle være vundet vides ikke.

Medaillen er afbilledet på få fotos fra Paul Müller.
På et af dem er skrevet datoen 31/8 '06, så Augusta Schou er altså tidligst blevet selvstændig i efteråret 1906.

Augusta Schous kamera

Augusta Schous kamera var et Murer's Express Newness, et tilsyneladende dengang meget udbredt kamera.
Kameraet er endnu i familiens eje.7
Her ses kameraet ved siden af dets opbevaringskasse.
Det måler ca 11x18x23 cm, og er af sortbejdset træ. Det kan rumme 10 plader. På siden og i bunden er der gevind for fastgørelse til stativ.7


Kilder

1). Kirkebogen for Rønne
2). Karen Schou-Pedersen, Vordingborg
3). Rådstueprotokollen, Rønne
4). Folketællingen 1916
5). Egne fotos
6). Lokalarkivet i Aakirkeby
7). Jørgen Schou-Pedersen, København


Noter

Bornholms Tidende 22/11 1949:
Dødsfald
Efter lang Tids Svagelighed er Enkefru Augusta Tholander, født Schou, Tornegade 1, Rønne, afgaaet ved Døden.
Fru Tholander, der opnaaede den høje Alder af 92 Aar, var Enke efter Klædefabrikant Tholander, der døde i 1929. Fru Tholander drev i sine yngre Aar en betydelig Fotografforretning i Rønne, og hun var en af Byens første professionelle Fotografer. Forretningen, som hun drev under Navnet Augusta Schou, var kendt af alle på Øen.
Fru Tholander har været aandsfrisk til det sidste, og hun fulgte interesseret med i Døgnets Begivenheder.

© Philip Holm Kofoed 2008-2014