G. Stöckel

Knud Gottlieb Constantin Stöckel blev født 16/3 1839 i København. Han døde 13/1 1889 i København.1
Gift 1/5 1865 i Rønne med Henriette Nicoline Lintrup (27/5 1837 - 17/10 1888).2

Aktiv som fotograf i København, Østergade 56 i 1861-1862. I foråret 1863 var han i Skælskør og Skive.1

G. Stöckel er startet som fotograf i Rønne senest i maj 1864. Den 26. annoncerede han i Bornholms Avis. Det gjorde han flere gange frem til december 1864. Han havde atelier hos skrædermester Mortensen.3
7/12 1864 etablerede G. Stöckel eget atelier, i den ejendom der tidligere havde tilhørt klokker Kløcker. Af hans annoncer ses at "Det bemærkes at Atelieret er opvarmet"!3

Efter vielsen boede familien i denne ejendom, der idag har adressen Kirkepladsen 9. Dengang var navnet Ruden matr. nr 525. Her havde Stöckel også sit atelier.
Pladsen er hurtigt blevet trang, i hvert fald udbyggede Stöckel i 1866 og 1875. I 1877 måtte han søge om dispensation fra byggelovens §21 (forholdet mellem bebygget og ubebygget areal).4

I sommeren 1865 var han i perioder i Nexø, Aakirkeby og Allinge for at fotografere. Hvem der bestyrede hans atelier i Rønne når han var væk vides ikke, men åbent havde det.3
Også senere tog Stöckel rundt på øen for at fotografere, bl.a. tog han en del fotos efter stormfloden i 1872.

I 1877 hørte han af en bekendt, løjtnant og hattemager Jens Peter Jensen, at matr. nr 918 ved Store Torv var til salg. På Stöckels initiativ blev denne ejendom delt i to, og han overtog selv matr. nr 918a. Han havde flere byggesager i løbet af 1878, og bygmester Chr. Vang opførte toetages byggeri i 1880.4 Først 12/10 1881 blev det nye atelier på Store Torv taget i brug.5

G. Stöckel udstillede i Napoli 1870, i Amsterdam 1877, i Rønne 1881 og i Nexø 1885. Han blev præmieret alle 4 gange, og disse præmier er trykt på bagsiden af hans kartoner.

G. Stöckel blev åbentbart så syg i 1888, at hans tidligere medarbejder Theodor Yhr kom hjem fra udlandet for at bestyre atelieret.5
Theodor Yhr overtog forretningen efter Stöckels død. G. Stöckel rejste kort før sin død til København for at starte som fotograf på Vesterbrogade 56, men døde altså kort efter.


Datering

G. Stöckel nummerede sine fotos. Nogle af hans protokoller er bevaret, desværre ikke alle! Protokollerne befinder sig på Bornholms Lokalhistoriske Arkiv.
denne side har jeg lagt Stöckels affotograferede protokol på nettet. Der kan søges på numrene 8212-16913, det interval hans bevarede protokol dækker. I grafen herunder er dette interval vist med gråt.

Om Stöckel nummererede sine fotos lige fra den første dag ved jeg ikke, men jeg er ved beregningen af grafen gået ud fra det.
Sluttidspunktet med pladenummer 19500 er sat til 13/1 1889, den dag Stöckel døde.
Ved tegning af grafen er jeg gået ud fra en lidt langsom start. Jeg råder endnu ikke over Stöckel fotos før 1881 der kan præcist dateres.Da Stöckel på bagsiden af kartonerne har trykt de præmier han har fået på udstillinger, lettes datering lidt for de fotos der ikke findes protokoller for. Se Eksempler på kartoner herunder.


Eksempler på kartoner

Kartontype 1:
Dette foto6 er sandsynligvis et at Stöckels tidligste. Det har intet nummer, og kartonen er meget simpel.
Endnu har jeg kun set dette ene foto med denne kartontype.

Personerne er ukendte.

Personerne har sandsynlivis relation til Ane Jensine Vesth (1880-1920) fra Knudsker, da det har siddet i et album fra hendes familie.

Kartontype 2:
Denne karton fra G. Stöckel har jeg kun set to gange. De to visitkortfotos har nr 4000 og 5506.

Her er vist nr 4000.6 Kvinden på billedet er ukendt.

Billedet sidder i et album der sandsynligvis tilhørte Oliva Frederikke Hansen (1847-1938) fra Aaker. Hun var en søster til min farfars mormor.

Kartontype 3:
Denne kartontype ser det ud til at Stöckel har brugt i lang tid. Også efter at han ellers var begyndt kartontyperne 5-7 herunder. Det højeste nummer jeg har set på denne kartontype er 8758.
De kartoner af denne type som jeg har set, har en rød ramme rundt om billedet på forsiden, for alle kartoner fra nummer 5751 og frem.

Her er vist nr 119.6 Kvinden på billedet er ukendt.

Kvinden på fotoet har givetvis en relation til Laurits Jensen Kofoed (1856-1944) fra Knudsker, da billedet er fra et album der tilhørte ham.

Kartontype 4:
En anden tidlig kartontype, der lige som den foregående har været brugt i lang tid.
Det højeste nummer jeg har set på denne kartontype er 9499.
Alle kartoner af denne type har på forsiden en rød ramme om fotoet. Nederst står fotografens navn og by.

Her er vist nr 1667.6 Kvinden på billedet er ukendt.

Billedet sidder i et album der sandsynligvis har tilhørt Dorthea Margrethe Hansen (1848-1932) fra Aaker. Hun var en søster til min farfars mormor.

Kartontype 5:
Denne kartontype har jeg kun set en gang, på to kopier af det her viste foto.6
Ud over min egen kopi, findes billedet også i Lokalarkivet i Aakirkeby.
Nummeret er 8182 på begge kopier, så der burde ikke være tvivl om det. Nummeret giver en datering ca 1881.
Familien på billedet er ukendt.

Familien på billedet har muligvis en relation til Gadegaard i Nylars.

Kartontype 6:
Efter at G. Stöckel blev præmieret på udstillingen i Napoli 1870, afbillede han både for- og bagside af præmien på bagsiden af sine visitkortfotos.

Denne kartontype har jeg endnu kun set i gul med rødt tryk. Nederst på forsiden står fotografens navn og by.

Manden på billedet er ukendt.

Her er vist nr 29586, det er laveste nummer med 1 præmie på bagsiden jeg har set. Højeste nummer er 4808.

Billedet sidder i et album der sandsynligvis har tilhørt Dorthea Margrethe Hansen (1848-1932) fra Aaker. Hun var en søster til min farfars mormor.

Kartontype 7:
Efter præmieringen i Amsterdam 1877, ses for- og bagside af to præmier på bagsiden.
Laveste nummer jeg har set på denne kartontype er 4855, højeste nummer er 9407.
Kartonen ses i gule og beige nuancer med rødt tryk, og også i sort med guldtryk.

Her er vist nr 5571.6 Drengen på billedet er ukendt, men han er muligvis Jenus Laurentius Kofoed, født 29/2 1876 på Gadegaard i Nylars.
Kartontype 8:
Efter præmieringen ved udstillingen i Rønne 1881 er der 3 præmier på bagsiden.
Kartonen findes i beige med violet tryk, og i sort med guldtryk.

Her er vist nr 11527. Stöckels protokol for dette nr:
21/1 1883, Anefred Sørensen
Kartontype 9:
En variant af bagsiden med 3 præmier.
Jeg har kun set få kartoner af denne type, de findes i hvert fald i beige og sort, begge med guldtryk.

Her er vist nr 13425. Stöckels protokol for dette nr:
5/4 1884, Peter Larsen
Kartontype 10:
Efter udstillingen i Nexø 1885 er der 4 præmier på bagsiden.
Kartonen ses som her vist i sort eller hvid med guldtryk, og også beige med mørkt violet tryk. Beige med violet tryk ses specielt i den seneste tid.

Her er vist nr 17903. Kvinden på billedet er ukendt.

Billedet sidder i et album der sandsynligvis tilhørte Oliva Frederikke Hansen (1847-1938) fra Aaker. Hun var en søster til min farfars mormor.


Kilder

1). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
2). Kirkebogen for Rønne
3). Bornholms Avis
4). K. Thorsen: 'Fotograf Th. Yhrs Ejendom', 1928
5). Bornholms Tidende
6). Egne fotos


Noter

Se også Kurt Cronberg Ipsens side om G. Stöckel.


© Philip Holm Kofoed 2008-2014