Ad. Møller

Peder Adolf Nielsen Møller blev født 2/2 1875 i Aaker.1 Han døde 6/5 1945 i Rønne.2
Han blev i 1910 gift med Bodil Jensen, født 27/11 1877 i Løgstør, død 1950.3

Ad. Møller var i 1906-1908 i kompagniskab med Andr. Ipsen, se Ipsen & Møller.3
Et stykke tid derefter havde han atelier i Nexø. På et tidspunkt starter han også forretning i Aakirkeby, og driver tilsyneladende denne samtidigt med forretningen i Nexø.
Senere lukkes forretningen i Nexø, og han starter atelier i Rønne, som så drives samtidigt med det i Aakirkeby.

Ad. Møller var i en periode formand for Bornholms Valgmenighed i Rønne.4

Hans kone havde fra ca 1911 atelier i Nexø.3
Hun må have drevet atelieret i Nexø, og Møller selv det i Aakirkeby.


Datering

Ingen af de fotos jeg endnu har set, har fra Ad. Møllers side haft noget trykt eller skrevet på bagsiden.
En slags nummersystem må han have haft, men kun på nogle af de seneste fotos er der nummer.
Bjørn Ochsner3 skriver at i perioden 1908-1919 havde han atelier i Nexø, og at fra 1919 og frem havde han atelier på Jernbanegade i Aakirkeby og på Lille Torv i Rønne.
Som det ses af de viste kartoner herunder, må Ad. Møller dog have åbnet senest oktober 1918 i Aakirkeby, og har et stykke tid haft atelier både der og i Nexø. Præcist hvornår han lukker i Nexø, og om han i et tidsrum inden atelieret i Rønne åbnes, kun har haft atelier i Aakirkeby vides endnu ikke. Det er ikke umuligt at forretningerne i både Nexø, Aakirkeby og Rønne har været åbne samtidigt, men jeg har dog intet set der kan støtte denne hypotese.
Da Bjørn Ochsner3 skriver at hans kone fra ca 1911 havde atelier i Nexø, så er det meget tænkeligt at det er dette år at forretningen i Aakirkeby startes. Ad. Møller driver så måske atelieret i Aakirkeby, mens hans kone driver det i Nexø.
Forretningen i Rønne er tidligst åbnet efter oktober 1918, men senest 1919 da han dette år ses i telefonbogen under Rønne.
Da Ad. Møller ses under Rønne i vejviserens fagregister i 19445, må han altså have været aktiv fotograf næsten til sin død. Om forretningen i Aakirkeby var åben lige så længe vides ikke.

'Ad. Møller, Nexø': 1908 - senest oktober 1918.
'Ad. Møller, Aakirkeby og Nexø': tidligst 1908 (1911?) - tidligst oktober 1918.
'Ad. Møller, Aakirkeby og Rønne': tidligst oktober 1918, senest 1922 - 1945.


Eksempler på kartoner, visitkortfotos

Nexø:
Til venstre ses visitkortfoto6 fra da Ad. Møller kun havde forretning i Nexø.

Her ses prægningen nederst på forsiden i større udgave:
Aakirkeby og Nexø:
Visitkortfoto6 hvor prægningen på forsiden viser at Ad. Møller samtidigt har haft forretning i Aakirkeby og Nexø.

På bagsiden er skrevet 'Inger Margrethe Hansen, St. Munkegaard, Okt. 1918' og hvad jeg tolker som '8 Mdr.'.
Inger Margrethe Hansen blev født 8/2 1918 på St. Munkegaard.

Dette foto viser at Ad. Møller havde forretning i både Aakirkeby og Nexø i oktober 1918.
Her ses prægningen nederst på forsiden i større udgave:


Aakirkeby og Rønne:
Visitkortfoto6 fra da Ad. Møller havde forretning i både Aakirkeby og Rønne.
Endnu har alle fotos jeg har set fra Nexø, eller Aakirkeby og Nexø, været med prægning på forsiden. Alle fotos fra Aakirkeby og Rønne har været med guldtryk på forsiden.
På kartonen med 'Aakirkeby og Rønne' er Rønne-adressen Lille Torv også trykt, dog i to forskellige udgaver som her ses:
 
Jeg tror at typen til venstre har været i brug først. Endnu kan det dog ikke siges med sikkerhed.


Eksempler på kartoner, kabinetfotos

På bagsiden af dette foto6 er der med kuglepen skrevet 'Viggo og Karl Eduard Madsen'. Fra fotografens side er der intet trykt eller skrevet på bagsiden.
Her ses prægningen fra forsiden tydeligere:


Kilder

1). Kirkebogen for Aaker
2). Kirkebogen for Rønne
3). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
4). 'Jul på Bornholm' 1945
5). Bornholms vejviser 1944
6). Lokalarkivet i Aakirkeby


© Philip Holm Kofoed 2008-2014