Joh. Hansen

Johan Hansen blev født 24/3 1833 i Skelde, Broager sogn.1 Han døde 10/8 1905 i Nexø.2
I 1863 blev han gift med Karen Kirstine Bohn.1
Han var oprindeligt snedker, og arbejdede som sådan hos en orgelbygger i København. Han blev undervist i fotografi hos F. Brandt.

Efter vielsen flyttede familien til Skelde. Under krigen 1864 tog han billeder af soldater. Flyttede i 1865 til Nexø hvor han i kort tid var i kompagniskab med Bloch, se Hansen og Bloch.
Derefter kaldte han sig i den tidlige tid som selvstændig J. Hansen, og muligvis i den allertidligste tid I. Hansen.

Han udstillede i København i 1872, i Rønne i 1881 og i Nexø i 1885.1
I 1885 fik han ved Industri, Landbrugs og Fiskeriudstillingen i Nexø en præmie 'for duelighed og snille'.

Efter hans død blev forretningen overtaget af datteren Magdalene Hansen.

Datering

Ikke et eneste foto fra Joh. Hansen har nummer.
Da jeg endnu ikke har set et eneste foto der er ret præcist datérbart, er det svært at afgøre hvilke kartontyper der kommer hvor i rækkefølgen.

Eksempler på kartoner, visitkortfotos

Kartontype 1
Dette er det eneste foto3 jeg endnu har set fra 'I. Hansen'.

At I. Hansen skulle stå for Joh. Hansen er udelukkende min antagelse!

Intet taler imod det, og flere ting for:
Dengang annoncerede fotograferne hyppigt, jeg har ikke set annoncer fra 'I Hansen'.
Bogstavet I blev ofte benyttet som initial for navne startende med J.
Fotografiet kunne sagtens være fra Joh. Hansen tidligste tid, dvs ca. 1866.
Her ses det trykte fra bagsiden tydeligere.

Kartontype 2
Denne kartontype3 ses også helt uden tryk på forsiden.
Kartoner uden tryk på forsiden er givetvis de ældste af denne type.

Bagsidens tryk ses i rød og brun.
Her ses det trykte fra bagsiden tydeligere.

Kartontype 3
Denne kartontype3 er fra før 1885, der er endnu ikke billede af Joh Hansens præmie på bagsiden:

Den ser ud til at være tidligere end type 4 og 5, så det Joh. Hansen har muligvis skiftet flere gange mellem dette navn og J. Hansen.

Kartontype 4
Dette foto3 er på første 'rigtige' visitkort-karton.

Kartontype 5
På enkelte kartoner står der 'Joh. Hansen' på forsiden, og 'J. Hansen' på bagsiden.

Kartontype 6
Kartontypen med præmien i midten er naturligvis efter 1885, jeg har oftest set denne kartontype i sort med guldtryk

Kartontype 7
På denne kartontype er præmien fra 1885 mindre fremtrædende, det er sikkert en senere type.

Kartontype 8
Som ovenstående karton, her dog med tryk på forsiden i stedet for prægning.


Kilder
1). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
2). Kirkebogen for Nexø
3). Lokalarkivet i Aakirkeby


© Philip Holm Kofoed 2008-2014