Charles Svendsen

Charles Emilius Svendsen blev født 17/11 1885 i Nyker.1 Han døde 31/5 1963 i Hasle.2
Gift 1. gang 19/6 1908 i Olsker med Julie Hansine Vang3, hun var født 28/12 1886 i Knudsker4 og døde 21/12 1953 i Hasle.2
Gift 2. gang 4/1 1955 i Hasle med Eva Viktoria Dagny Pedersen2, hun var født 7/11 1903 i Rutsker.5
Begge vielser var borgerlige da Charles Svendsen var baptist.

Charles Svendsen blev straks efter dåben sat i pleje hos sin mors halvsøster Anine, som boede hos sine søskende Jens Peter og Albine, og deres mor. Da albine senere blev gift med savmøller Johannes Peter Møller, kom Charles Svendsen til at bo hos dem, det gjorde han i hvert fald ved sin konfirmation i april 1900.
Charles Svendsen gik på Teknisk Skole i Aakirkeby, og var i lære/praktik hos Johannes Peter Møllers bror Ad. Møller.6

Charles Svendsen begyndte tidligt at fotografere, muligvis så tidligt som 1904. Hans første 'atelier' var under et halvtag på Hans Rømersvej i Aakirkeby.6 I den første tid brugte han navnet 'C. Svendsen, Aaker'.7

Straks efter vielsen med Julie Hansine i juni 1908 flyttede familien til Gudhjem. Her drev Charles Svendsen, under eget navn, i en kort periode A. Holms atelier.
Da familiens andet barn, Daniel, fødtes 1/12 1910 var Charles Svendsen gårdejer i Olsker3, så perioden i Gudhjem har været kort.
Ca 1911 flyttede familien tilbage til Aakirkeby hvor Charles Svendsen igen startede som fotograf. Familien flyttede dog til Hasle inden marts 1912. I den korte periode i Aakirkeby brugte han navnet 'Charles Svendsen, Aakirkeby'.7

I Hasle byggede han atelier på Torvet, matr. nr. 16b. Her havde han ud over atelier også forretning med bogbinderi og indramning. Han solgte rullegardiner og havde frem til 1920 agentur for sejlruten Gdynia-København-New York-Halifax.

Ca 1921 flyttede familien fra Hasle til Nyker, hvor Charles Svendsen blev avlsbruger på Eriksholm i Nyker Højlyng. Charles Svendsens atelier blev drevet videre af hans tidligere medhjælper Marie Poulsen. Tilsyneladende har hun købt atelieret, og arbejdet under eget navn.8 9 10 11

I 1932 kom Charles Svendsen tilbage i Hasle, hvor han igen startede som fotograf, på sin gamle adresse. I den første tid var hans atelier muligvis drevet af datteren Gudrun, i hvert fald er det 'Svendsen, Frk' der ses i fagregisteret i 1933.12 I 1938 og frem er det Charles Svendsen selv der står i fagregisteret.13
I 1944 flyttedes forretningen fra Torvet til Storegade 54, hvor Charles Svendsen drev den indtil sønnen Svend Aage overtog 1/10 1950.


Datering

C. Svendsen, Aaker: Tidligst 1904 - juni 1908. Se C. Svendsen.
Charles Svendsen, Gudhjem: Juni 1908 - senest november 1910.
Charles Svendsen, Aakirkeby: Ca 1911 - senest marts 1912, måske også indtil juni 1908.
Charles Svendsen, Hasle: Tidligst marts 1912 - ca 1921. Næppe fra perioden ca 1932 - 1/10 1950.
Ch. Svendsen, Hasle: Som ovenstående, men sikkert senere end denne kartontype. Se Ch. Svendsen.


Eksempler på kartoner

Visitkortfoto7 fra Charles Svendsens tidligste tid i Gudhjem.

Kartonen er fra A. Holm, men er over hans navn præget med Charles Svendsens navn.

Manden på billedet er sandsynligvis August Vang (1888-1913), Lille Vedbygaard i Olsker.
Originalfoto befinder sig hos Jesper Vang Hansen, København.

Herunder ses et udsnit af forsiden.

Visitkortfoto7 fra Charles Svendsens tid i Gudhjem, juni 1908 - november 1910.

Manden på billedet er ukendt. Der er intet skrevet eller trykt på bagsiden.

Originalfoto befinder sig hos Jesper Vang Hansen, København.
Visitkortfoto14 fra Charles Svendsens tid i Aakirkeby, 1911 - marts 1912.

Kartoner med 'Charles Svendsen, Aakirkeby' har muligvis også været brugt af ham i tiden indtil juni 1908. Det gælder med sikkerhed for kabinetfotos.

Barnet på billedet er ukendt. Der er intet på bagsiden, ud over håndskrevet 'No 160'.
Visitkortfoto14 fra Charles Svendsens tid i Hasle, marts 1912 - 1921.

Kvinden og barnet er ukendte. Der er intet skrevet eller trykt på bagsiden.
Visitkortfoto14 fra Charles Svendsens tid i Hasle, marts 1912 - 1921.

Forsidens prægning er med samme skrifttyper som kartonen herover.

Bag på billedet er der med to forskellige håndskrifter skrevet 'Til Inga med Tak for Besvær paa Konfirmationsdagen' og 'Else Jensen'.
Hvem Else Jensen var ved jeg ikke.

Se også C. Svendsen og Ch. Svendsen for andre eksempler på Charles Svendsens kartoner.


Kilder

1). Kirkebogen for Nyker
2). Kirkebogen for Hasle
3). Kirkebogen for Olsker
4). Kirkebogen for Knudsker
5). Kirkebogen for Rutsker
6). Svend Aage Svendsen, søn af Charles Svendsen. Skriftlig beretning fra 1981
7). Jesper Vang Hansen, København
8). Bornholms vejviser 1922
9). Bornholms vejviser 1925
10). Bornholms vejviser 1927
11). Bornholms vejviser 1929
12). Bornholms vejviser 1933
13). Bornholms vejviser 1938
14). Lokalarkivet i Aakirkeby
15). 'Jul på Bornholm' 1963
16). Bornholms Tidende:


© Philip Holm Kofoed 2008-2014