Forbehold, om alders- og stedbestemmelse


Der er et par ting man bør holde sig for øje, når man sidder med et gammelt uidentificeret fotografi:
Man kan ikke være 100% sikker på fotografiets alder, eller hvor det er taget! Uanset hvor megen information kartonen måtte indeholde!
Fotografiet kan være en senere kopi, og/eller en kopi fra en helt anden fotograf!


Her er vist plade nr 278 fra G. Stöckel i Rønne, og plade nr 21879 fra Chr. Neuhaus i København.

      

Det er godt nok ikke præcis det samme billede, men tydeligvis fra samme serie af fotografier taget af samme kvinde. Klik på billederne for at få dem vist større.

Så hvem er den oprindelige fotograf?
I dette tilfælde er der ikke megen tvivl, det er G. Stöckel.
For det første er stolen og bordet let genkendelige. De går igen på mange af Stöckels fotografier.
Desuden viser en stor forstørrelse, at fotografiet fra Neuhaus ikke er helt så skarpt i detaljerne, selv om det umiddelbart virker klarere i farverne.
Endelig giver Neuhaus' pladenummer (21879) en lidt senere datering.

Havde man kun haft fotografiet fra Neuhaus, ville man altså let kunne tro at kvinden var fra København, men det er IKKE tilfældet.

Erik Gornitzka har oplyst mig om at kvinden er Marie Larsen, f. Koefoed. Født 1/12 1824 på Lauegaard, død 11/12 1889 på Ll. Munkegaard, begge i Aaker. Hendes forældre ses nederst på denne side.

Billederne er fra to forskellige albums i Aakirkeby lokalarkiv.

Her ses plade nr 367 fra G. Stöckel. Klik på billedet for at se det større.


Nummeret 367 giver en datering ca. 1865, men de 4 præmier på bagsiden giver en datering 1885 eller efter!
Her er det givetvis som G. Stöckel har lavet en senere kopi af et af sine tidlige fotografier.
Kopien er taget i 1885 eller efter, og sat på den karton han brugte da. Nummeret er naturligvis det oprindelige.
I dette tilfælde ville en aldersbestemmelse kunne snyde, hvis der ikke havde været pladenummer på fotografiet, noget ikke alle fotografer skrev!

Billedet er fra et album i Aakirkeby lokalarkiv. Drengen er ukendt.

Man behøver ikke nødvendigvis at tvivle på aflæsningen, selv om to forskellige fotos har samme nummer. I hvert fald Stöckel brugte (i starten, måske også senere) samme nummer til flere fotos af den samme person, eller samme familie.
Disse fire fotos har alle nummer 241. Klik på billederne for at få dem vist større.

   

Det er givetvis mand, kone og to døtre.
Havde man kun haft f.eks det første og sidste foto, måske fra to forskellige kilder, så kunne man let komme til at tvivle på at man har læst nummeret rigtigt.

Alle fire fotos kommer fra et album på Vestermarie lokalarkiv, det stammer fra familien Lyngberg på Lillegaard.

Hvis bare alle fotografer havde gjort som den ukendte fotograf der har taget disse 2 fotografier! (Klik for større version)


Her er der nederst indsat information om personens navn, alder og hvornår fotografiet er taget!
Forkortelsen 'Aft' står for 'Aftaget', hvornår personen blev 'taget af', dvs fotograferet.


Selv om fotografen er ukendt, og det ikke ud fra kartonerne er til at sige hvor i landet fotografierne er taget, så er der information nok til identifikation.

Billederne er fra et album i Aakirkeby lokalarkiv. Det er parret Maren Kirstine (f. Sonne) og Hans Madsen Koefoed, de boede på Lauegaard i Aaker. Kvinden øverst på denne side er deres datter.
© Philip Holm Kofoed 2008-2014